Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи


Sc

скандиум

Атомски број 21  Моларен волумен/cm3·mol-1 15.02
Атомска маса 44.95591  I-ва јонизациска енергија/kJ·mol-1 631.000
Електронска конфигурација [Ar] 3d1 4s2  II-ра јонизациска енергија/kJ·mol-1 1235
Tемп. на топење/K 1812  III-та јонизациска енергија/kJ·mol-1 2389
Tемп. на вриење/K 3105  IV-та јонизациска енергија/kJ·mol-1 7089
Ковалентен радиус/nm 0.144  Енергија на врската Sc-F/kJ·mol-1 589.1
Јонски радиус/nm 0.081  Енергија на врската Sc-H/kJ·mol-1 180
Електронегативност 1.3  Енергија на врската Sc-O/kJ·mol-1 681.6
3  Енергија на врската Sc-Sc/kJ·mol-1 162.8
Ефективен нуклеарен полнеж 3  Откриен Lars Nilson (Шветска), во 1879

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

0.037                                                                            0.235

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net