Wikipedia

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи


He

хелиум

Атомски број 2  Моларен волумен/cm3·mol-1 33.35
Атомска маса 4.002602  I-ва јонизациска енергија/kJ·mol-1 2372.300
Електронска конфигурација 1s2  II-ра јонизациска енергија/kJ·mol-1 5250.4
Tемп. на топење/K 0.95  III-та јонизациска енергија/kJ·mol-1
Tемп. на вриење/K 4.216  IV-та јонизациска енергија/kJ·mol-1
Ковалентен радиус/nm  Енергија на врската He-F/kJ·mol-1
Јонски радиус/nm  Енергија на врската He-H/kJ·mol-1
Електронегативност  Енергија на врската He-O/kJ·mol-1
 Енергија на врската He-He/kJ·mol-1 3.8
Ефективен нуклеарен полнеж 1.70  Откриен Sir William Ramsay, Langlet, Cleve. (Лондон, Англија), во 1895

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

0.037                                                                            0.235

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net