Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи


H

водород

Атомски број 1  Моларен волумен/cm3·mol-1 11.32
Атомска маса 1.00794  I-ва јонизациска енергија/kJ·mol-1 1312.000
Електронска конфигурација 1s1  II-ра јонизациска енергија/kJ·mol-1
Tемп. на топење/K 14  III-та јонизациска енергија/kJ·mol-1
Tемп. на вриење/K 20  IV-та јонизациска енергија/kJ·mol-1
Ковалентен радиус/nm 0.037  Енергија на врската H-F/kJ·mol-1 565
Јонски радиус/nm  Енергија на врската H-H/kJ·mol-1 435
Електронегативност 2.1  Енергија на врската H-O/kJ·mol-1 428
1  Енергија на врската H-H/kJ·mol-1 436
Ефективен нуклеарен полнеж 1  Откриен Henry Cavendis (Лондон, Англија), во 1766

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

0.037                                                                            0.235

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net