350.org

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Ahmed Zewail

Ahmed Zewail е професор по хемија на Институтот Linus Pauling, и професор по хемиска физика на Калифорнискиот институт за технологија (Caltech) како и директор NSF лабораторијата за молекуларни науки (LMS). Зењаил во 1999 ја добива Нобеловата награда за хемија. Другите награди кои ги има добиено се: Robert A. Welch-овата, Wolf-овата награда, наградата King Faisal, Медалот на Беџамин Франклин, Peter Debye-овата како и Lawrance-овата награда. Од својата матична земја Египет ја примил наградата Grand Collar of the Nile, највисока награда која се доделува во Египет, а неговиот придонес во развојот на науката како и големата хуманост долго време биле теми број еден во медиумите. Во Египет почест му е искажана и со издавање на серија на поштенски марки со неговиот лик.

Zewail бил едуциран во Египет каде со завршувањето на студиите на Универзитетот во Александрија се здобива со звањето инженер, а потоа и со звањето магистер. Докторира на Универзитетот во Пенсилванија. Почесен доктор на науки е на повеќе универзитети (во САД, Велика Британија, Швајцарија, Египет, Белгија, Австралија, Канада и Италија). Зењаил е член на Националната академија за науки, Американската академија на науки и уметности, Американското филозофско друштво, Американската академија за најновите достигнувања, Европската академија на науки и уметности, како и на Американското здружение на физичарите.

Нобеловата награда ја добива "за фундаменталните истражувања на хемиските реакции, со употреба на ултра кратки изложувања на реакциониот системот на ласерско зрачење-во временски интервали во кои реакциите всушност се случуваат".

 Нобеловци

Alan G. MacDiarmid (2000)
Jens Christian Skou (1997)
Kary B. Mullis (1993)
Michael Smith (1993)
Vladimir Prelog (1976)
Harold Clayton Urey (1934)
Irving Langmuir (1932)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)

 Link.Hemija.net

најнови линкови
Збирка материјали за наставата во 21-от век (2010-05-20)
Academic Earth (2010-05-02)
Institute of Chemical Methodologies (2010-02-21)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (2010-02-21)
Beer's Law (2009-08-03)
British Antarctic Survey (2009-07-12)

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net