Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Irving Langmuir

Роден е во Brooklyn, New York на 31 јануари 1881 год. (починал на 16 август 1957). Своето образование го има започнато во јавните училишта на New York и Paris. Дипломирал на Columbia University School of Mines, а со звањето доктор по хемиски науки се здобива на Универзитетот во Gottingen, Германија во 1906 година каде работел под менторство на нобеловецот Walther Nernst.

Од 1906-1909 работи како инструктор по хемија на Stevens Institute во Hoboken, New Jersey. Во тоа време го привлекува хемијата и математичката физика. Потоа работи во истражувачката лабораторија на General Electric во Schenectady, New York. Оваа работа требало да биде сезонска, само во летниот период, но сепак на ова работно место останува да работи целиот свој живот. Примарното истражување на Irving во General Electrics опфаќало одвивање на хемиски реакции под низок притисок и како и емисијата на електрони од вжарени тенки влакна од различни материјали во вакуум.

За целиот свој работен век во General Electric, патентира 63 пронајдоци. Нобелова награда за хемија во ја добива во 1932 година за откритијата и истражувањата во областа на површинските појави.

Придонесот на Langmuir е голем и во многу други истражувања кои имаат голем удел во развитокот на комерцијалните електрични производи, во воената индустрија и во развојот на науката воопшто. Неговиот придонес во атомската теорија и неговото разбирање на атомската структура овозможило за се разјасни значењето на изотопите. Исто така експериментите кои тој ги правел со филмови од масла на површина од вода имаат голем удел во развитокот на површниската хемија. Денес едно од водечките списание во кое се публикуваат податоци од областа на изучувањето на површините го носи неговото презиме.

За време на втората светска војна Langmuir бил еден од најважните советници за национална одбрана и еден од главните во воените истражувања за време на војната, што придонело за развивањето на радарот кој го користеле британските и американските воени сили.

Langmuir бил член на Американската национална академија на науките, на Американското хемиско друштво, на Американската асоцијација за развој на науката, како и на Кралското хемиско друштво од Лондон.

 Нобеловци

Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Jens Christian Skou (1997)
Kary B. Mullis (1993)
Michael Smith (1993)
Vladimir Prelog (1976)
Harold Clayton Urey (1934)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Applications of 1H NMR spectroscopy (6068 посети)
Academic Earth (6065 посети)
Sci.chem (6050 посети)
Periodic Table of Comic Books (6047 посети)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (6047 посети)
First Principles Study of Radiation Defects in Semiconductors (6046 посети)

 Хумор

најчитан
Смртта на биретата (4846 посети)
Карикатури (4812 посети)
Словенската и хемиската писменост (4800 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (4798 посети)
Станувајќи алкохол (4792 посети)
Бисери на мудроста (4776 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net