Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Хумор

 • Смртта на биретата - Трагикомична исповед на еден иден хемичар - инволвира чувства на тага, гордост, но и надеж за среќа во понатамошните денови исполнети со експериментирање и уништување на лабораторискиот интервал.
 •  (5936 посети)
 • Словенската и хемиската писменост - Што е право, право е сите знаеме дека словенската писменост потекнува од овие краеви и сите ние во Македонија сме горди на тоа. Aма сигурни сме дека не е колевка на хемиската писменост. Проверете!
 •  (5918 посети)
 • Станувајќи алкохол - Тажна приказна за добриот кислород кој станал лош. Улогите ги толкуваат: Примарен јаглерод кој има четири заеднички електрони со терицијарен јаглерод и формираат 2-метилпропен. Водород поврзан со кислород - обата се дел од молекула вода. Молекула од сулфурна киселина се наоѓа во близина. Друг атом кислород кој претставува дел од друга молекула има улога во последниот дел од реакцијата.
 •  (5914 посети)
 • Електрофилна адиција - молекулска драма - Улогите ги толкуваат: Секундарен јаглерод (Сек) кој дели четири електрони со примарен јаглерод (Прим) и формира молекула пропен. Учествуваат и електрофил-но гладниот Водород (Вод) кој е врзан за со електрони надуен Хлор (Хлор) - Хумор
 •  (5941 посети)
 • Истражувачки дефиниции - Следниве фрази, често може да се најдат во научните статии. Hemija.net ги пренесува за ваше просветлување. Изразите се преземени од статијата 'A glossary for research reports', од C. D. Graham, Jr. Очигледно дека Graham имал прочитано огромен број статии до моментот кога се решил да ја напише оваа компилација. (хумор)
 •  (5909 посети)
 • Дали е пеколот егзотермен или ендотермен? - На испит по термодинамика професорот на студентите им го поставил следното прашање: „Дали е пеколот егзотермен или ендотермент? Одговорот поткрепете го со докази!“
 •  (5915 посети)
 • Студентски легенди - Неповторливи искуства од животот на студентите ширум светот (некои вистинита, а некои можеби и не).
 •  (5930 посети)
 • Основни правила за работа во лабораторија (5973 посети)
 • Администрариум - Најтешкиот елемент на светот
 •  (5874 посети)
 • Бисери на мудроста - Студентско секојдневие (Последните бисери се додадени на 15.10.2003)
 •  (5873 посети)
 • Нова органска номенклатура (5957 посети)
 • Карикатури (5905 посети)
 • За стакларијата во лабораторија (5955 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net